Prostory pivovaru jsme přebudovali z bývalé stolárny. Rekonstrukci jsme dělali komplet svépomoci a díky velké obětavosti rodinných příslušníků.  Děkuji moc Vám všem (nebudu jmenovat, ale hlavně Michalovi, Tomovi, Peťovi, Lojzkovi, Tomovi, Martině, Víťovi - máte to u mne).